/

Genel Amaç

Ulusal Deprem Stratejisi Planında (USDEP 2023) yer aldığı ve Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı Afetlerle ilgili Özel İhtisas Komisyonu Raporunda belirtildiği gibi mevcut yapıların deprem riskinin gerçekçi olarak belirlenmesi Ülkemizin öncelikli hedeflerindendir.

 

İstanbul’ da önümüzdeki 30 yıl içinde 7 ve üzeri deprem olma olasılığı %41%14 tür.

 

Deprem Yönetmeliği ve Riskli Yapı Tespit Esaslarının doğrulanması projenin genel hedefidir.

 

Özel Amaç

Yıkım kararı verilmiş mevcut iki tipik binada;

 

  göreli yerdeğiştirme,

  beton

  ve donatı deformasyonları

 

ile hasar düzeyi arasındaki ilişkileri belirlemek öncelikli özel amaçlar arasındadır.

 

Ayrıca, farklı hasar düzeylerinde yapının etkin rijitlik, sönüm oranı, periyod gibi özelliklerinin belirlenmesi de yapıların deprem performanslarının gerçekçi şekilde saptanması için değerli veriler olacaktır.