/

Test için Seçilen Binalar

İstanbul'da Gaziosmanpaşa ilçesi sınırları içerisinde iki adet bina test edilmek üzere seçilmiştir.