/

Binalardan Veri Toplanması

Seçilen yapılarda taşıyıcı sistem ve malzeme rölöveleri detaylı olarak edilmiştir.

 

Test Edilecek Bina Kısımlarının Binadan Ayrılması

Bina 2'nin İnşası

Reaksiyon Perdelerinin Eklenmesi