/

Statik Deneyler

Her iki yapıya da tersinir tekrarlanır yatay yükler uygulanacaktır.